Arduino – Ardublock ile görsel eğitim – 6

Ardublock Arduino Görsel Eğitim; Bu dersimizde bir analog eleman olan lm35 sıcaklık sensörünü tanıyacağız lm35 sağlıklı çalışan ısı değerlerini kalibre etmek için elektronik opamp vs elemanlara fazla ihtiyaç duymayan tak kullan bir eleman olarak düşünebiliriz. lm35 ten okuduğumuz değeri küçük bir matematiksel işleme tabi tutuyoruz, ondan sonra seral monitörde görüntülüyoruz sonuç çok iyi diyorum kıyaslamak için kullandığım 3boyutlu priterin sıcaklık ekranına bakıyorum onlarda sıkaclık ölçmek için ntc ısıya duyar drenç elemanı kullanılmakta lm35 çok daha kararlı diyebilirim.Ayrıca 3boyutlu printerdede aynı arduino mega kullanılmakta ölçtüğümüz bu değerleri seçtiğimiz değerlerle karşılaştırıp dijital çıkış olarak ısıtıcı vs çeşitli cihazları kontrol etmekte kullanabiliriz.